Prydnad på lusthuset

160405
 
Nu har vi fått en vindflöjel på vårt lusthustak. Flöjeln föreställer vår hund Desiree Yngvesson som är av rasen Petit Basset Griffon Vendeen. Vi har fått hjälp av Rolnd "Fille" Erlandsson i Hulevik att tillverka den. 
 
 Dessan på lusthusets tak

RSS 2.0