Stödutfodring

120122

Nu när snön har kommit kan man verkligen se att den utfodring av sockerbetor som jag gjort gör nytta. Vid en av åtlarna har djuren ätit mycket av betorna som nu ligger under snön. De djur som fram för allt nyttjar åteln är älg, rådjur och vildsvin.Åtel med sockerbetor.

RSS 2.0